Att få besöka en arbetsplats

Det kändes konstigt att besöka en arbetsplats, det känns som att arbetsplatser har blivit lite heliga sen Covid-19 utbröt, dock är det full förståeligt då man inte vill få in andra i sin lilla job bubbla.

Problemet är att i en av kurserna som jag har just nu är att just besöka en arbetsplats och intervjua både “vanliga” anställda men även cheferna, konsulter osv. Sen skall detta sammanställas till ett arbete som sedan skall presenteras. 

Som du förstår så hade verkligen varit svårt, dock har Maintmaster gett mig tillåtelse att besöka deras arbetsplats. Jag har tagit ett Covid test, inte för att de begär det, utan för att jag själv ville, så jag med säkerhet vet att jag inte bär med mig något in i deras lilla bubbla.

Presentationen kommer att göras via Zoom och den kommer att spelas in, så fort jag har den skall jag posta den här så ni får ge mig feedback 🙂

Vi hörs gänget